tręšiamasis šalutinis produktas

tręšiamasis šalutinis produktas
tręšiamasis šalutinis produktas statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Maisto pramonėje, deginimo įmonėse, pramoniniu būdu gaminant biodegalus susidarantis šalutinis produktas, tiekiamas rinkai kaip trąša. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429528&p_query=&p_tr2=2 atitikmenys: angl. by-product used as fertilizer product ryšiai: susijęs terminastrąšos šaltinis Lietuvos Respublikos tiekiamų rinkai trąšų įstatymas (Žin., 2012, Nr. 82-4262)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • tręšiamasis produktas — statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Dirvožemio gerinimo medžiaga, augalų augimo stimuliatorius, augalų augimo reguliatorius, tręšiamasis šalutinis produktas. Prie tręšiamųjų produktų priskiriamos ir auginimo terpės. nuoroda… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • fertilizer product — tręšiamasis produktas statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Dirvožemio gerinimo medžiaga, augalų augimo stimuliatorius, augalų augimo reguliatorius, tręšiamasis šalutinis produktas. Prie tręšiamųjų produktų priskiriamos ir auginimo …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • by-product used as fertilizer product — tręšiamasis šalutinis produktas statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Maisto pramonėje, deginimo įmonėse, pramoniniu būdu gaminant biodegalus susidarantis šalutinis produktas, tiekiamas rinkai kaip trąša. nuoroda… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”